search_api_autocomplete

Wetgeving en regelgeving

Een fietser op haar fiets langs het Kanaal

De FSMA is nauw betrokken bij het omzetten van nieuwe wetgeving en het opstellen van nieuwe regels voor de financiële sector. In dit hoofdstuk staat een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2020.

  • Koninklijk besluit over bepaalde maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie

  • Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme
     

Lees meer ...