Sta je op het punt te beleggen? Let op, en ontdek hier hoe fraudeurs te werk gaan.

Bescherm jezelf tegen beleggingsfraude met onze tips of doe de fraudetest!

search_api_autocomplete

Jaarrekening van het boekjaar 2021

Zicht vanop het FSMA-dak

Dit hoofdstuk behandelt de jaarrekening van het boekjaar 2021 van de FSMA, inclusief uitleg over de resultaat- en balansposten, de resultaatbepaling en een beschrijving van de grondslagen van waardering. De raad van toezicht keurde de jaarrekening 2021 goed op 25 april 2022, conform artikel 48, § 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 • Juridisch kader

 • Balans

 • Resultatenrekening

 • Bijlagen

  Balans

  Resultatenrekening

   

 • Toelichting

  Toelichting bij de balans

  Toelichting bij de resultatenrekening

  Waarderingsregels

  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

   

 • Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
   

Lees meer ...