search_api_autocomplete

De organisatie van de FSMA

Twee FSMA-medewerkers vergaderen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de samenstelling en activiteiten van de verschillende organen van de FSMA in 2022. Het omvat ook een verslag van de ontwikkelingen inzake personeel, sociaal overleg, IT en duurzaamheid.

 • Structuur en organen van de FSMA

  • Directiecomité
  • Organogram van de departementen en diensten
  • Raad van toezicht
  • De interne auditfunctie bij de FSMA
  • Bedrijfsrevisor
  • Sanctiecommissie

 

 • Organisatie in de praktijk

  • Personeelsbeheer
  • Sociaal overleg
  • Ontwikkelingen op informaticagebied
  • Duurzaamheid

Lees meer ...