search_api_autocomplete

Gedragsregels beschermen consumenten

FSMA-medewerkers vergaderen en bekijken een laptop

Ondernemingen onder toezicht van de FSMA moeten consumenten op loyale, billijke en professionele wijze behandelen. Ze moeten beschikken over een passende organisatie en volgen bepaalde procedures zodat ze consumenten een correcte en zorgvuldige behandeling kunnen verzekeren bij het verlenen van financiële diensten. De FSMA doet onder meer inspecties om te controleren of de ondernemingen onder haar toezicht deze gedragsregels naleven.

 • Draagwijdte van de gedragsregels

  • Gedragsregels in de banksector: focus op productgovernance en rapportering over kosten en lasten
  • Gedragsregels in de verzekeringssector: toezichtsacties over de IDD-gedragsregels
  • Praktijkgids IDD-gedragsregels
  • De erkende compliance officers vervullen een sleutelfunctie bij de toepassing van de gedragsregels
 • De inspecties in 2022
   

Lees meer ...