search_api_autocomplete
Home

Actuaris voor het Toezicht op de Pensioenfondsen (IBP’s)

Waar kom je terecht?

Je wordt als actuaris tewerkgesteld  in het departement ‘Toezicht op verzekeringsproducten en aanvullende pensioenen’ dat instaat voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s, ook wel gemeenzaam pensioenfondsen genoemd), het toezicht op de naleving van de sociale wetgeving over de aanvullende pensioenen en het toezicht op de verzekeringsproducten (leven en niet-leven).

Wat houdt je functie in?

Als lid van een multidisciplinair team word je als actuaris voornamelijk betrokken bij de actuarieel-technische aspecten van het toezicht op de IBP’s. 

Je opdracht bestaat er onder meer in om het prudent karakter van de technische voorzieningen te beoordelen evenals de financiering ervan. In het bijzonder onderzoek je de gehanteerde actuariële modellen en het herverzekeringsbeleid i.f.v. o.a. de beheerde pensioenregimes, de leeftijdspiramide van de aangeslotenen, het beleggingsbeleid en de financiële gezondheid van de bijdragende ondernemingen. Je beoordeelt tevens het prudent en actueel karakter van de gehanteerde grondslagen. Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar de beoordeling van de toegepaste stochastische modellen voor het bepalen van de veiligheidsmarges voor het opvangen van negatieve afwijkingen op de grondslagen.  Ook de beoordeling van de algemene samenhang tussen het passief en het actief (ALM-studies), het door de IBP gevoerde risicobeheer en de sociaalrechtelijke actuariële vereisten met betrekking tot de door de IBP beheerde pensioenregelingen maken deel uit van je taken.

Het doel van uw onderzoek is een correct technisch-financieel risicoprofiel van een IBP op te stellen. 

Daarnaast ondersteun je met jouw actuariële expertise de diensten die toezicht uitoefenen op de naleving van de sociale wetgeving over de aanvullende pensioenen en op de verzekeringsproducten. Dit gebeurt vooral in het kader van specifieke controleacties en de behandeling van klachten.

Tot slot, werk je mee aan het uitwerken van het toezichtsbeleid en het afstemmen van de wetgeving op de ontwikkelingen in de internationale en Europese regelgeving.

Welke kennis, ervaring en competenties heb je te bieden?

 • Je hebt en master in de actuariële wetenschappen of een master in de wiskunde, in een economische richting of in de ingenieurswetenschappen, aangevuld met een relevante beroepservaring in het actuariaat (levensverzekeringen of IBP’s).
 • Je hebt een grondige kennis van actuariële modelisatie voor pensioenfondsen (deterministisch en stochastisch),  ALM en risicobeheer. 
 • Specialisatie in de materies van aanvullende pensioenen en levensverzekeringen is een troef.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en beheersing van het Engels.
 • Je bent analytisch ingesteld en weet dit te combineren met uitstekende synthesevaardigheden. Jouw troeven zijn nauwkeurigheid en professionaliteit.
 • Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je bent een teamspeler maar werkt evengoed zelfstandig.
 • Je streeft naar voortdurende verbetering.
 •  Je beheertst de gebruikelijke “Microsoft Office”-toepassingen en van Power BI.
 • Je beschikt over relevante ervaring op actuarieel gebied. Gedegen praktische kennis van de verzekeringstechnische beheertechnieken is een pluspunt.

Wat bieden wij jou?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur. 
 • Werk met een belangrijke maatschappelijke impact: je draagt bij aan de bescherming van de consument. 
 • Een competitief verloningspakket met een waaier aan extralegale en gezinsvriendelijke voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays, ...). 
 • Goede work/life balans (enkele dagen telewerk per week).
 • Flexibele uurroosters. 
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel. 
 • Tal van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.