search_api_autocomplete

Lijst van de positieve gemotiveerde adviezen (toepassing van Circulaire WAPZ nr. 1) en van de modelpensioenovereenkomsten die een positief gemotiveerd advies hebben verkregen over hun sociaal karakter

De WAPZ (Titel II, Hoofdstuk 1, Afdeling 4 van de programmawet (I) van 24 december 2002 over de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen) heeft de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen hervormd, wat onder meer inhoudt dat er nu twee types van pensioen­overeenkomsten bestaan:

 • de gewone pensioenovereenkomsten, die pensioenvoordelen of voordelen bij overlijden aanbieden;  
 • de sociale pensioenovereenkomsten, die naast de klassieke pensioenvoordelen en/of voordelen bij overlijden, ook aanvullende voordelen bieden, zoals de financiering van het aanvullend pensioen gedurende bepaalde periodes van inactiviteit, de vergoeding in de vorm van rente bij inkomstenverlies of de betaling van een forfaitaire vergoeding in bepaalde gevallen.

De bijdragen die in het kader van deze pensioenovereenkomsten worden gestort zijn fiscaal aftrekbaar binnen bepaalde grenzen. Indien de aanvullende pensioenovereenkomst echter een solidariteitsluik bevat en voldoet aan bepaalde sociale voorwaarden, wordt er een bijkomende fiscale aftrek toegestaan.

Om mogelijke controversen over het sociaal karakter van een pensioenovereenkomst - en dus over de fiscale aftrekbaarheid - te vermijden, hebben de FOD Financiën en de CBFA een samenwerkingsprotocol ondertekend over het toezicht op de sociale pensioen­overeenkomsten.

In uitvoering van dit protocol heeft de CBFA de circulaire WAPZ nr. 1 opgesteld, over de procedure die gevolgd moet worden om een gemotiveerd advies te verkrijgen over het sociaal karakter van een modelpensioenovereenkomst in de zin van de WAPZ.

Indien de pensioeninstelling een positief gemotiveerd advies verkrijgt, mag zij de vermelding « Conform sociaal karakter » aanbrengen op het bewijs van betaling dat de aangeslotene ontvangt voor de modelpensioenovereenkomst, waarmee wordt aangegeven dat de gestorte premies of bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn. Dit vergemakkelijkt de fiscale aftrek.

De onderstaande lijst bevat enkel de sociale aanvullende pensioenovereenkomsten waarvoor er premies of bijdragen worden gestort sedert 1 januari 2007 en die een positief gemotiveerd advies hebben verkregen.

Toestand op 17 septembre 2019: 

 • 200701: "Optimal Pension Comfort", Amonis OFP, 55.001;
 • 200702: "ARAS APZ", Baloise Belgium, 00096;
 • 200703: "Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen", Xerius, 01052;
 • 200704: "Sociaal VAPZ P&V Verzekeringen", P&V, 00058;
 • 200705: "Belstar Fortuna Plan", Baloise Belgium, 00096;
 • 200706: "T Plan 21", Patronale Life, 01642;
 • 200707: "Sociale Pensioenovereenkomst", Curalia, 00809;
 • 200708: "Stars for Life Secure ", Axa Bel­gium, 00039; 
 • 200709: "Stars for Life Crest ", Axa Belgium, 00039; 
 • 200710: "Sociaal plan VAPZ", Baloise Belgium, 00096;
 • 200713: "HM SVAPZ", Ergo Insurance, 00735;
  gekend onder de commerciële benamingen:
  Secure Pro sVAPZ - UKTV
  Secure Pro sVAPZ - Secure Pension plus (variant 70)
  Secure Pro Riziv - UKTV
  Secure Pro Riziv - Secure Pension plus (variant 70)
 • 200714: "Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen", Securex Leven, 00944;
 • 200717: "Sociaal Pensioenreglement Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen", Voorzorgskas van het Notariaat, 55.003;
 • 200718: "VAPZ Sociaal", Axa Belgium, 00039;
 • 200719: " Plan for Life + Riziv-overeenkomst", Allianz Benelux, 00097;
 • 200720: "Business First Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen", Belfius Insurance, 00037;
 • 200721: "Belfius Business Future Social", Belfius Insurance, 00037;
 • 200722: "Scala Free Pension", Delta Lloyd Life, 00167;
 • 200723: "Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen", Axa Bel­gium, 00039;
 • 200724: " Sociale Pensioenvereenkomst", Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen, 55.002;
 • 200725: "Certi VAPZ/Certi RIZIV", Delta Lloyd Life, 00167;
 • 200726: " Swing VAPZ/ Swing RIZIV", Delta Lloyd Life, 00167;
 • 200727: "Nateus Fortuna Plan", Baloise Belgium, 00096;
 • 200801: "First Rekening RIZIV", Ethias, 00196;
 • 200802: "KBC - Life Pension Plan - VAPZ", KBC, 00014;
 • 200901: "Sociaal VAP", Fidea, 00033;
 • 200902: "RIZIV-Voorzorgsplan", Fidea, 00033;
 • 201102: "Optimix", Ergo Insurance, 00735;
  gekend onder de commerciële benamingen:
  iSave + Pension
  Ergo Life Optimix
  BKCP Retirement Plan
  Value 2 Life
 • 201201: "Sociaal VAPZ", Vivium, 00051;
 • 201301: "Sociaal VAP", Baloise Belgium, 00096;
 • 201501: "SVAPZ", AG Insurance, 00079;
 • 201502: "CuraNova", Curalia, 00809;
 • 201601: "Life@Ease", Securex Leven, 00944;
 • 201801: "Relax4Life", Xerius, 01052;
 • 201803: "Sociaal VAPZ", P&V, 00058;
 • 201804: " Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ", Axa Belgium, 00039;
 • 201805: "KBC - Life Pension Plan - LPCI", KBC, 00014;
 • 201901 : "Stars for Life Secure ", Axa Belgium, 00039;
 • 201902 : "Stars for Life Crest ", Axa Belgium, 00039;
 • 201903: "Pension Plan Pro ", Axa Belgium, 00039;
 • 201904 : " Sociale Pensioenvereenkomst", Monument Assurance Belgium, 01644.