search_api_autocomplete

Links naar websites van genoteerde vennootschappen

De gereglementeerde informatie kan ook worden teruggevonden op het investeerdersgedeelte van de websites van de emittenten, dat in België sinds jaren aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen.

Conform artikel 41, § 1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 neemt de CBFA (thans de FSMA) hyperlinks op naar (het investeerdersgedeelte van) de websites van de emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en waarvoor België de lidstaat van herkomst is, zoals die haar door de emittenten werden meegedeeld.

De lijst bevat bovendien links naar het investeerdersgedeelte van de websites van de emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Alternext (uitgebaat door Euronext Brussels NV) zijn toegelaten, voor zover deze emittenten - die terzake geen verplichting hebben - op vrijwillige basis een link aan de FSMA hebben meegedeeld.

Deze websites bevatten vaak, naast de gereglementeerde informatie, ook andere informatie (zoals persberichten die niet als gereglementeerde informatie worden beschouwd, informatie over corporate governance, informatie over vennootschapsrechtelijke gebeurtenissen, enz.). Bovendien bevatten zij ook de gereglementeerde informatie van vóór 1 januari 2011.