search_api_autocomplete

MiFID - Uitbesteden van beheer van vermogen van niet-professionele cliënten

Lijst met toezichthoudende autoriteiten uit derde landen waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten in de zin van artikel 22 van het reglement van de CBFA betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken

In het kader van de omzetting van artikel 15 (5) van de MiFID level 2 richtlijn 2006/73 van 10 augustus 2006, en het in uitvoering van deze richtlijn genomen reglement van de CBFA d.d. 5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken, dient de CBFA een lijst te publiceren van de toezichthoudende autoriteiten uit derde landen (i.e. landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte) waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten in de zin van artikel 22 van dit reglement. Overeenkomstig voornoemd artikel 22 kunnen instellingen die het beheer van vermogen van niet-professionele cliënten wensen uit te besteden aan een dienstverlener in een derde land, dit slechts doen indien aan 2 voorwaarden voldaan is:

 • De dienstverlener moet in zijn land van herkomst voor de verlening van deze dienst een vergunning hebben of in een register ingeschreven zijn en onder prudentieel toezicht staan;
 • Er moet een passende samenwerkingsovereenkomst bestaan tussen de CBFA en de toezichthoudende autoriteit van de dienstverlener.

De CBFA heeft met volgende toezichthouders uit derde landen een passende samenwerkingsovereenkomst afgesloten als bedoeld in voornoemd artikel 22:

 • Alberta Securities Commission
 • Australian Securities and Investments Commission
 • Bermuda Monetary Authority
 • British Columbia Securities Commission
 • Financial Services Commission of the British Virgin Islands
 • China Securities Regulatory Commission
 • Dubai Financial Services Authority
 • Securities and Futures Commission of Hong Kong
 • Securities and Exchange Board of India
 • Financial Supervision Commission of the Isle of Man
 • Israel Securities Authority
 • Jersey Financial Services Commission
 • Securities Commission of Malaysia
 • Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Mexico
 • Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées, Monaco
 • Securities Commission of New Zealand
 • Securities and Exchange Commission of Nigeria
 • Ontario Securities Commission
 • Autorité des marchés financiers du Québec
 • Monetary Authority of Singapore
 • Financial Services Board of South Africa
 • Securities and Exchange Commission of Sri Lanka
 • Commission fédérale des banques, Zwitserland
 • Capital Markets Board of Turkey
 • Commodity Futures Trading Commission of the United States of America
 • Securities and Exchange Commission of the United States of America

Bovenstaande lijst werd samengesteld op basis van de bilaterale samenwerkingsovereenkomsten die de CBFA met een aantal toezichthouders heeft afgesloten, alsook op basis van het IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (“IOSCO MOU”). Aangezien er regelmatig nieuwe toezichthouders toetreden tot het IOSCO MOU is het mogelijk dat er tijdelijk een discrepantie ontstaat tussen de lijst gepubliceerd door de CBFA, en de lijst van ondertekenaars van het IOSCO MOU. Gelet op het feit dat het IOSCO MOU door de CBFA wordt beschouwd als een gepaste samenwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 22 van het reglement van de CBFA d.d. 5 juni 2007, verwijst de CBFA voor de laatste stand van zaken tevens naar de lijst van ondertekenaars van het IOSCO MOU vermeld in bijlage A bij dit MOU, die kan worden teruggevonden op www.iosco.org. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de toezichthouders vermeld in bijlage B bij het IOSCO MOU niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 22 van het reglement van de CBFA d.d. 5 juni 2007.