search_api_autocomplete

MIFIR

De Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) is een Europese verordening inzake de meldingsplicht voor transacties in financiële instrumenten. Die verordening voorziet ook in nieuwe interventiebevoegdheden voor inzonderheid de nationale toezichthouders, zoals de FSMA.