search_api_autocomplete

EMIR

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese verordening die regels bevat voor centrale tegenpartijen en transactieregisters en onder andere tot doel heeft het regelgevingskader voor otc-derivatentransacties te versterken door de stabiliteit, de transparantie en de efficiëntie op de derivatenmarkten te verbeteren.

Wetgeving
Reglementen
Verordeningen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
Vragen en antwoorden (FAQ)