search_api_autocomplete

EMIR

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese verordening die regels bevat voor centrale tegenpartijen en transactieregisters en onder andere tot doel heeft het regelgevingskader voor otc-derivatentransacties te versterken door de stabiliteit, de transparantie en de efficiëntie op de derivatenmarkten te verbeteren.

Wetgeving
Reglementen
Verordeningen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Vragen en antwoorden (FAQ)