search_api_autocomplete

Modeldocumenten

Op deze pagina vindt u alle nuttige documenten voor het indienen van uw aanvraag en voor het beheer van uw dossier terug. U zal hier uiteraard enkel de stukken terugvinden waarvoor de FSMA een modelformulier voorziet, alle andere stukken die worden opgevraagd in de applicatie (beroepskennis, uittreksel uit het strafregister, …) dient u zelf te bekomen of indien nodig zelf op te maken.

 

Aandeelhouders

Antiwitwas

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  • Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Opgelet: dit modeldocument is enkel nog te gebruiken voor agenten in bank- en beleggingsdiensten. In alle andere gevallen moet u een attest bezorgen, uitgaande van de verzekeringsonderneming die uw professionele beroepsaansprakelijkheidsrisico's dekt. Uw onderneming moet nominatief vermeld zijn op dit attest (naam en ondernemingsnummer).

Bestuurders

Bijscholing

Effectieve leiders

Gevolmachtigde onderschrijvers

Verantwoordelijke onderneming / principaal

Verantwoordelijke voor de distributie (VVD)

Volmacht primaire contactpersoon