search_api_autocomplete
Home

Advies van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen met betrekking tot de administratieve vereenvoudiging binnen de tweede pensioenpijler voor werknemers

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Dit advies bevat een aantal voorstellen die naar het oordeel van de commissie bijdragen tot een verdere administratieve vereenvoudiging binnen de tweede pensioenpijler voor werknemers.