search_api_autocomplete
Home

Advies van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen betreffende de nieuwe regels voor de raming van het wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders binnen de fiscale 80%-begrenzing

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De commissie wijst op een aantal nadelige gevolgen van de nieuwe fiscale regels met betrekking tot de raming van het wettelijk rustpensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders in de berekening van de 80 %-grens.