search_api_autocomplete
Home

Ambtshalve verval van de inschrijving van verzekeringsmakelaar Optima Bank NV

Persbericht

Op 15 juni 2016 heeft de FSMA kennis genomen van het faillissement van Optima Bank NV en vastgesteld dat de inschrijving als verzekeringsmakelaar van Optima Bank NV hierdoor ambtshalve is vervallen.

Optima Bank NV was tot voorheen bij de FSMA ingeschreven als verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen (FSMA-inschrijvingsnummer 010900 A).

De FSMA had een onderzoek opgestart naar de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden waaraan Optima Bank NV als verzekeringsmakelaar moet voldoen en had in afwachting van het definitief resultaat van dit onderzoek bij beslissing van 8 juni 2016 de inschrijving van Optima Bank NV als verzekeringsmakelaar met onmiddellijke ingang geschorst.

Door het faillissement komt aldus een einde aan de verzekeringsbemiddelingsactiviteiten van Optima Bank NV en al haar verzekeringssubagenten.