search_api_autocomplete
Home

Animatiefilms helpen tussenpersonen in de strijd tegen witwassen

Persbericht
Animatiefilms ontwikkeld door de FSMA

De FSMA lanceert een reeks animatiefilms over de regels in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze moeten de verzekeringstussenpersonen ondersteunen bij de correcte toepassing van de antiwitwasregels.

Via een reeks nieuwe animatiefilms sensibiliseert de FSMA de verzekeringstussenpersonen die actief zijn in levensverzekeringen, voor de risico’s die zij lopen inzake witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Eind vorig jaar realiseerde de FSMA al een eerste animatiefilm. Die helpt de verzekeringstussenpersonen om indicaties van mogelijke witwaspraktijken te herkennen. Daar komen nu vijf nieuwe animatiefilms bij. Deze gaan telkens over een bepaald aspect van de antiwitwaswetgeving waarvoor de FSMA bij haar controles tekortkomingen heeft vastgesteld.

De eerste film handelt over de risicogebaseerde benadering (risk-based approach) en legt uit wat de belangrijke aandachtspunten daarbij zijn. De tweede film legt uit hoe een tussenpersoon de algemene risicobeoordeling concreet moet uitvoeren.

De derde film gaat dieper in op het begrip ‘politiek prominente personen’ en legt uit welke aanvullende waakzaamheidsmaatregelen een tussenpersoon moet nemen ten aanzien van die personen.

De vierde film licht toe wat financiële sancties zijn en welke verplichtingen voortvloeien uit de opsporing van een persoon of entiteit op wie zo’n sancties van toepassing zijn.

In de laatste van de vijf animatiefilms staan de atypische verrichtingen en de analyse daarvan centraal. Deze film onderstreept het belang van de meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), die de hoeksteen is van een doeltreffende strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De nieuwe films worden de komende weken geleidelijk online geplaatst en kunnen bekeken worden via de website van de FSMA. De films zullen ook verspreid worden via de sociale media.