search_api_autocomplete
Home

Bepaalde aspecten in verband met de eisen inzake passendheid en execution-only

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De ESMA-richtsnoeren hebben tot doel de toepassing van bepaalde aspecten van de eisen inzake passendheid en execution-only te verduidelijken om te zorgen voor een gemeenschappelijke, eenvormige en consistente toepassing van artikel 27ter, §§ 3 en 5, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de artikelen 55 tot 57 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565.