search_api_autocomplete
Home

Brexit: Informatie voor Belgische verzekeringsnemers

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Op 31 december 2020 trekt het Verenigd Koninkrijk (VK inclusief Gibraltar) zich terug uit de Europese Unie. Deze zogenaamde brexit heeft belangrijke gevolgen voor de verzekeringsondernemingen en –tussenpersonen die in België actief zijn op basis van een Britse vergunning.

Vanaf 1 januari 2021 mogen:

  • Verzekeringsondernemingen uit het VK geen nieuwe activiteiten meer opstarten of bestaande contracten verlengen. Zij moeten wel blijven zorgen voor de regelmatige uitvoering van hun bestaande verzekeringscontracten, waarbij zij de naleving van de contractuele verplichtingen moeten garanderen.
  • Verzekeringstussenpersonen uit het VK niet langer distributieactiviteiten op het gebied van verzekeringen uitoefenen.

Uiteraard geldt dit enkel voor ondernemingen of tussenpersonen die na de brexit niet meer beschikken over een vergunning om in België actief te blijven.

De FSMA vraagt de verzekeringsondernemingen en tussenpersonen uit het VK om vóór 31 december 2020 maatregelen te nemen om het effect van de brexit op de contracten in hun portefeuille te beperken en de Belgische verzekeringnemers zo snel mogelijk goed te informeren over de gevolgen van de brexit voor hun bestaande contracten.

Bent u klant van een Britse verzekeringsonderneming? Dan raden wij u aan om vóór 31 december na te gaan of u over adequate en volledige informatie beschikt over de gevolgen van de brexit. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw verzekeringsonderneming of –tussenpersoon.

Voor meer informatie verwijzen wij tevens naar de consumentengids inzake brexit van EIOPA.