Nieuws & Waarschuwingen

Circulaire over de medewerkingsopdracht van de erkend commissarissen

Nieuws
News article
02/01/2020

Circulaire over de medewerkingsopdracht van de erkend commissarissen die in functie zijn bij beheervennootschappen van (A)ICB’s en gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Deze circulaire FSMA_2020_01 beschrijft de modaliteiten van de medewerkingsopdracht van de erkend commissarissen op de volgende vlakken:

  • de werkzaamheden en de verslaggeving over de periodieke staten en verslagen, zesmaandelijks en per einde jaar; 
  • de beoordeling van de interne controlemaatregelen en de verslaggeving hieromtrent;
  • de verslaggeving aan de FSMA, inclusief het rapporteringsschema en het bijzonder verslag;
  • de informatie-uitwisseling tussen de erkend commissarissen en de FSMA, inclusief de signaalfunctie.