search_api_autocomplete
Home

Conclusies van het FSMA-onderzoek van de eerste ORA-verslagen en verwachtingen voor toekomstige verslagen

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Één van de doelstellingen van de IORPII-richtlijn is om IBP’s (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) aan te zetten tot het voeren van een actief risicobeheer. In dit kader moeten IBP’s minstens om de drie jaar een eigen risicobeoordeling (Own Risk Assessment - ORA) uitvoeren. De ORA beoogt een globale beoordeling van alle risico’s waaraan de IBP is of kan worden blootgesteld en van het gevoerde risicobeheer.

De IBP’s hebben hun eerste volledige ORA-verslag overgemaakt aan de FSMA. De FSMA heeft de kwaliteit van deze ORA-verslagen onderzocht o.b.v. een representatieve steekproef. De FSMA heeft de belangrijkste conclusies van dit onderzoek en haar verwachtingen inzake de toekomstige ORA-verslagen toegelicht tijdens een webinar dat gehouden werd op 13 november 2023.