search_api_autocomplete
Home

Consultatie betreffende de circulaire over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten

Persbericht

Op 12 juni 2015 is het koninklijk besluit van 25 april 2015 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 juni 2015, in werking getreden. Naar aanleiding van deze inwerkingtreding legt de FSMA een ontwerp van circulaire over de regels van toepassing bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten ter open consultatie voor.

Om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdt de FSMA eraan de Franstalige versie van deze ontwerpcirculaire reeds beschikbaar te stellen. De Nederlandstalige versie volgt op 25 juni 2015. Op deze datum vangt ook de open consultatie over het ontwerp aan.

De consultatie loopt tot en met 24 juli 2015. Reacties kunnen gestuurd worden naar consult3@fsma.be.