search_api_autocomplete
Home

Consultatie over de mededeling met betrekking tot de kwalificatie van cryptoactiva als effecten, beleggingsinstrumenten of financiële instrumenten

Nieuws

Cryptoactiva staan vandaag in het centrum van de belangstelling. De FSMA ontvangt dan ook geregeld vragen over de kwalificatie van dergelijke activa.

Daarom heeft de FSMA een mededeling opgesteld over de kwalificatie van cryptoactiva als effecten, beleggingsinstrumenten of financiële instrumenten.

Met deze mededeling wenst de FSMA, in afwachting van een geharmoniseerde Europese aanpak[1], duiding te geven over wanneer cryptoactiva effecten, beleggingsinstrumenten of financiële instrumenten kunnen zijn en binnen de prospectusregelgeving en/of de MiFID gedragsregels kunnen vallen.

De mededeling en het stappenplan in bijlage zijn bedoeld als hulpmiddel voor de emittenten, aanbieders en dienstverleners om de kwalificatie-oefening van cryptoactiva te maken binnen het geldende wettelijk kader dat niet specifiek is opgesteld voor dit type van instrumenten.

De FSMA focust daarbij op de basisvragen en op de situaties waarmee zij tot nu toe het meest is geconfronteerd. Dit brengt met zich mee dat niet alle mogelijke kwalificaties aan bod komen en het stappenplan een evolutief karakter heeft.

Het stappenplan komt geenszins ter vervanging van een grondige analyse van alle specifieke kenmerken en de voorstellingswijze van het product in het licht van de toepasselijke regels. Verder besluit men best niet tot een kwalificatie op basis van de benaming van een product alleen. De vlag dekt niet steeds de lading.

De FSMA organiseert een open consultatie over de mededeling. Die loopt vanaf 05/07/2022 tot en met 31/07/2022. De consultatie richt zich tot alle spelers uit de financiële sector en vertegenwoordigers van beleggers. Reacties kunnen ingediend worden op het elektronisch adres consult1@fsma.be.

 

[1] Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in cryptoactiva en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937.