search_api_autocomplete
Home

Consultatie over de nieuwe prospectusverordening

Persbericht

Consultatie over de voorontwerpen van teksten tot implementatie van de nieuwe prospectusverordening in Belgisch recht en tot modernisering van bepaalde aspecten van het financieel recht

Op verzoek van de minister van Financiën organiseert de FSMA een consultatie. Het doel van deze consultatie is te peilen naar de mening van de belanghebbende partijen over een voorontwerp van wet en een voorontwerp van koninklijk besluit tot implementatie van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017. Deze teksten gaan over de verplichtingen tot informatieverstrekking wanneer beleggingsinstrumenten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en wijzigen bepaalde aspecten van de OBA-regeling..

De consultatie loopt tot 5 januari 2018.

Voor meer details wordt verwezen naar de consultatiedocumenten.