search_api_autocomplete
Home

Consultatie over de voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) organiseert een consultatie in de financiële sector over een voorontwerp van koninklijk besluit over de verplichting tot verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de FSMA bij de verhandeling in België van een verpakt retail- en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct (PRIIP).

De consultatie komt er op verzoek van de minister van Werk, Economie en Consumenten. Ze loopt van 17 juli tot en met 31 augustus 2017.

Het essentiële-informatiedocument is bestemd voor niet-professionele cliënten en moet in principe voorafgaandelijk aan de verhandeling van een PRIIP in België worden verstrekt aan de FSMA.

Deze verplichting is opgenomen in artikel 37sexies, § 2, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Dit artikel bepaalt verder dat de Koning, op advies van de FSMA, regels kan vaststellen om te verduidelijken wie verplicht is om het essentiële-informatiedocument te verstrekken en binnen welke termijn en volgens welke modaliteiten dat dient te gebeuren. Het voorontwerp van koninklijk besluit voorziet in deze regels.

Het voorontwerp voorziet tevens in een wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 over de levensverzekeringsactiviteit en van het koninklijk besluit van 25 april 2014 over bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten zodat deze koninklijke besluiten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de PRIIP’s verordening en de IDD richtlijn.