search_api_autocomplete
Home

Consultatie over het voorontwerp tot omzetting van de IDD-Richtlijn

Nieuws

Consultatie over het voorontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 (IDD) – Luik “Statuut – voorwaarden van toegang tot het beroep”

Op verzoek van de minister van Economie en Consumenten organiseert de FSMA een consultatie om te peilen naar de mening van de verschillende actoren binnen de verzekeringssector en van andere belanghebbende partijen over een voorontwerp tot omzetting van de hoofdstukken I tot en met IV van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie, de zogenaamde “IDD-richtlijn”.