search_api_autocomplete

Covid-19

Persbericht
Covid-19: virusdeeltjes verspreiden zich

De FSMA volgt alle evoluties met betrekking tot de COVID-19 epidemie op de voet. Dat gebeurt in samenwerking met de federale overheid, de Nationale Bank van België, de Europese en internationale toezichthouders en de vertegenwoordigers van de financiële sector.

In overeenstemming met de verklaring van de eerste minister van 17 maart 2020 en de maatregelen die de federale regering heeft genomen, moedigt de FSMA de ondernemingen aan om hun personeel thuis te laten werken. Indien dit niet mogelijk is, moeten de ondernemingen de maatregelen die de bevoegde overheden opleggen om de uitbraak van COVID-19 aan te pakken, strikt toepassen.

De FSMA heeft alle nodige organisatorische maatregelen genomen om in de huidige omstandigheden volledig operationeel te blijven. Om te vermijden dat de ondernemingen die onder toezicht van de FSMA staan in deze ongewone omstandigheden extra worden belast, zal de FSMA alle niet-dringende tussenkomsten voorlopig vermijden.

Tegelijk publiceert de FSMA de nodige guidance om de entiteiten onder haar toezicht in staat te stellen correct en in het belang van de consumenten te blijven functioneren. Ook voor de financiële consumenten is nuttige informatie die verband houdt met COVID-19 ter beschikking. De guidance en informatie worden aangevuld en bijgewerkt in functie van de evolutie van de COVID-19-epidemie en van de maatregelen in deze context.

Deze guidance en informatie zijn gebundeld op aparte secties van de FSMA-website: