search_api_autocomplete
Home

De FSMA beveelt Compagnie du Bois Sauvage om haar deelneming in Recticel onder de drempel van 30 % te brengen

Persbericht

In het kader van het toezicht op de genoteerde ondernemingen heeft het directiecomité van de FSMA tijdens zijn zitting van 17 juli 2014 kennis genomen van het feit dat de deelneming van Compagnie du Bois Sauvage NV in Recticel NV de drempel van 30% voorzien in de wet betreffende de openbare overnameaanbiedingen overschrijdt. Deze overschrijding is het gevolg van de samentelling, conform de toepasselijke wetsbepalingen, van de aandelen Recticel NV aangehouden door Compagnie du Bois Sauvage NV en de eigen aandelen die Recticel NV zelf aanhoudt in het kader van een aandelenoptieplan ten voordele van haar personeel.

Gelet op de technische aard van de drempeloverschrijding en op de afwezigheid van enig nadeel voor de markt, heeft het directiecomité beslist om Compagnie du Bois Sauvage NV te bevelen haar deelneming in Recticel NV binnen een termijn van 40 werkdagen af te bouwen tot beneden de drempel van 30% en, overeenkomstig de wetgeving betreffende de openbare overnameaanbiedingen, geen verplichting op te leggen om een openbaar bod uit te brengen.

Daarnaast heeft het directiecomité beslist om de Auditeur van de FSMA te gelasten met een onderzoek van de kwalificaties die aan de vastgestelde feiten moeten worden verleend in het licht van de wetgeving met betrekking tot de transparantie van het aandeelhouderschap van genoteerde ondernemingen en met betrekking tot openbare overnameaanbiedingen.