Nieuws & Waarschuwingen

De FSMA beveelt Value8 een overnamebod uit te brengen op Sucraf

Persbericht
News article
31/05/2016
DE FSMA BEVEELT VALUE8 EEN OVERNAMEBOD UIT TE BRENGEN OP SUCRAF

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) beveelt Value8 een openbaar overnamebod uit te brengen op Sucraf[1]. Dit bevel komt er omdat Value8 de drempel van 30 procent van de effecten met stemrecht in Sucraf heeft overschreden.[2]

 

Wanneer een persoon, als gevolg van een verwerving van effecten met stemrecht, de drempel van 30 procent van dergelijke effecten in een genoteerde vennootschap overschrijdt, moet hij een overnamebod uitbrengen op alle door die vennootschap uitgegeven effecten met stemrecht.

 

De FSMA heeft na onderzoek vastgesteld dat de Nederlandse vennootschap Value8 op 23 november 2015 de drempel van 30 procent ruim overschreden heeft bij Sucraf, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels. Bijgevolg is er op die datum een biedplicht ontstaan in hoofde van Value8. Dat Value8 haar participatie in Sucraf intussen terug zou hebben afgebouwd tot onder 30 procent, doet geen afbreuk aan deze vaststelling.

 

De FSMA heeft Value8[3] dan ook bevolen om een openbaar overnamebod te lanceren op de in het publiek verspreide effecten van Sucraf. Het openbaar overnamebod moet slaan op alle effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van Sucraf die Value8 nog niet bezit. Voor de aandelen moet het bod gebeuren tegen 2,10 euro per aandeel. Dit is de hoogste prijs betaald door Value8 voor aandelen van Sucraf in de periode van 12 maanden vóór de datum waarop het bod had moeten worden aangekondigd (i.e. in de periode van 26 november 2014 tot en met 25 november 2015). Voor de winstbewijzen moet het bod gebeuren tegen 1,32 euro per winstbewijs. Dit is de hoogste prijs betaald door Value8 voor winstbewijzen van Sucraf in de periode van 12 maanden vóór de datum waarop het bod had moeten worden aangekondigd.

 

Deze beslissing van de FSMA kan het voorwerp uitmaken van een beroep bij het hof van beroep van Brussel.

 

De aanvaardingsperiode van het bod moet starten uiterlijk binnen 40 werkdagen nadat het bevel Value8 ter kennis werd gebracht (dus uiterlijk op 27 juli 2016). Indien het hof van beroep te Brussel om de opschorting van het bevel zou worden verzocht, moet het bod starten uiterlijk 40 werkdagen nadat het hof dat verzoek desgevallend zou hebben afgewezen.

 

 

 

De FSMA maakt haar beslissing openbaar, omdat zij nauwkeurige informatie vormt die rechtstreeks betrekking heeft op Sucraf en die de koers van de effecten van Sucraf aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. Het niet openbaar maken van deze informatie zou kunnen leiden tot een informatieonevenwicht en een verstoring van de goede werking van de markt en zou op die manier de belangen van de beleggers kunnen schaden.

 

De FSMA heeft Value8 verzocht zo spoedig mogelijk een mededeling te publiceren over het gevolg dat zij aan het bevel van de FSMA zal geven.

 

 

[1]   Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale, met zetel te 1831 Diegem, Grensstraat 7 en ondernemingsnummer 0404.854.739.

 

[2]   Dit persbericht wordt openbaar gemaakt op grond van artikel 36, § 1, lid 2, 11°, van de overnamewet van 1 april 2007.

 

[3]   Op grond van artikel 36, § 1, lid 2, 1° en 14°, van de overnamewet van 1 april 2007.