search_api_autocomplete
Home

De FSMA laat de informatie over de reisannulatieverzekering op de websites van verschillende verzekeraars aanpassen

Persbericht

Op vraag van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hebben verschillende verzekeraars hun website aangepast om consumenten een correcte informatie te garanderen wanneer schadegevallen van de dekking worden uitgesloten als zij het gevolg zijn van een epidemie, pandemie of quarantaine.

De voorbije maanden heeft de FSMA vastgesteld dat bepaalde verzekeraars de algemene voorwaarden van hun reisannulatieverzekering hadden aangepast om er uitsluitingsclausules in op te nemen voor schadegevallen die het gevolg zijn van een epidemie, pandemie of quarantaine. Die aanpassingen houden duidelijk verband met de coronacrisis. Ook heeft de FSMA vastgesteld dat sommige verzekeraars op hun website, bijvoorbeeld in een rubriek met vragen en antwoorden over de coronacrisis, vrij ongenuanceerd vermelden dat schadegevallen van de dekking worden uitgesloten als ze het gevolg zijn van een epidemie, terwijl die uitsluiting niet in de algemene verzekeringsvoorwaarden wordt vermeld. Dergelijke vermeldingen zouden bepaalde klanten kunnen ontmoedigen om een verzekeringsclaim in te dienen, en kunnen bovendien misleidend of bedrieglijk zijn.

In het licht van die vaststellingen is de FSMA een diepgaand sectoronderzoek gestart. Zij heeft contact genomen met de verzekeraars bij wie problemen waren vastgesteld, en hun gevraagd om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. De betrokken verzekeraars hebben op haar eerste verzoek de nodige verbeteringen aan hun website aangebracht. Zo ontvangen de verzekeringnemers, in verband met de dekkingen en uitsluitingen van hun verzekeringsovereenkomst, correcte informatie die in overeenstemming is met de algemene voorwaarden.

In deze periode van grote onzekerheid over de gezondheidssituatie en over reizen in het buitenland, worden de consumenten verzocht aandacht te besteden aan de algemene voorwaarden van hun eventuele reisannulatieverzekering of van de bijbehorende verzekeringen, zoals een bagage- of bijstandsverzekering. Die voorwaarden moeten niet enkel de dekkingen, maar ook de uitsluitingen duidelijk vermelden. Bij een schadegeval kan de verzekeringnemer een tegemoetkomingsverzoek indienen. Als de algemene voorwaarden dat schadegeval uitsluiten, is het aan de verzekeraar om dat aan te tonen.

Bovendien herinnert de FSMA eraan dat, als een reis wordt geannuleerd, een deel van het aan de reis verbonden verzekeringsrisico mogelijk vervalt, bijvoorbeeld de bijstand ter plaatse of de bagageverzekering. In dat geval moet de verzekeraar het deel van de reeds betaalde premie voor de dekking van die niet-gelopen risico’s terugbetalen.