search_api_autocomplete
Home

De FSMA neemt onder leiding van voorzitter Jean-Paul Servais deel aan de Belgische handelsmissie naar de VS

Persbericht

In het kader van de Belgische handelsmissie naar de VS heeft FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais tijdens een toespraak in New York toelichting gegeven bij de Europese en Belgische regelgeving in verband met pensioenfondsen.

Tijdens zijn toespraak gaf Jean-Paul Servais vooreerst uitleg bij het paspoort voor pan-Europese pensioenfondsen. Dit paspoort biedt niet te onderschatten opportuniteiten voor sponsors met vestigingen in verschillende Europese lidstaten.

Verder wijdde Voorzitter Servais uit over de wijze waarop de Europese wetgeving in België werd omgezet. De Belgische wetgeving biedt inderdaad een duidelijk en veilig kader voor paneuropese pensioenfondsen.

De governancestructuur van het pensioenfonds laat immers toe passend in te spelen op de specifieke noden van de sponsor. Zo kan het pensioenfonds ook tegemoet komen aan de vereisten van het niet geharmoniseerde  sociaal en arbeidsrecht in de verschillende lidstaten waar het zijn diensten verstrekt.

De regels over het beleggingsbeleid en de berekening van de langlopende verplichtingen van een pensioenfonds steunen daarenboven ten volle op het "prudent man"-beginsel en vermijden kwantitatieve regels.  Ze maken een efficiënt beheer mogelijk dat steunt op een eigen beheer van activa en verplichtingen, gekoppeld aan een rigoreus en soliede risicobeheer.

Voorzitter Servais benadrukte ten slotte het feit dat de FSMA, als toezichthouder voor de pensioenfondsen, uitstekend is uitgerust en de nodige ervaring heeft opgebouwd over het toezicht van pan-Europese pensioenfondsen. Deze ervaring steunt onder meer op de proactieve rol die de FSMA speelt binnen de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), onder meer in het kader van de totstandkoming van Europese pensioenregelgeving.

'België is momenteel het thuisland voor 9 pan-Europese pensioenfondsen die actief zijn in verschillende Europese landen. Meerdere andere pan-Europese pensioenfondsen zitten in de pijplijn,' zei  Jean-Paul Servais.