search_api_autocomplete
Home

De FSMA publiceert een Q&A over de impact van COVID-19 op de verplichtingen van genoteerde vennootschappen

Nieuws
FAQ: een man houdt tijdens een presentatie zijn Ipad bij de hand, de laatste slide toont een afbeelding of er nog vragen zijn

Op 26 maart 2020 publiceerde de FSMA een persbericht over de impact van COVID-19 op de genoteerde vennootschappen. Op 9 april 2020 is koninklijk besluit nr. 4 gepubliceerd dat een aantal bijzondere maatregelen neemt op het vlak van onder meer vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie.

KB nr. 4 voorziet o.a. in bijzondere maatregelen inzake de periodieke informatieverplichtingen en inzake de organisatie van algemene vergaderingen van vennootschappen. Deze golden oorspronkelijk tot 3 mei 2020, maar deze einddatum werd inmiddels verlengd tot 30 juni 2020.

De Q&A heeft tot doel :

  • de in het persbericht van 26 maart 2020 opgenomen standpunten te herhalen en waar nodig verder te preciseren,
  • rekening houdend met de bepalingen van KB nr. 4, een aantal aandachtspunten van de FSMA op te sommen.

De Q&A behandelt drie onderwerpen:

  1. de communicatie omtrent de gevolgen van COVID-19,
  2. de nakoming van periodieke informatieverplichtingen en
  3. de organisatie van algemene vergaderingen en de communicatie daarover.