search_api_autocomplete
Home

De FSMA start een publieke consultatie over de erkenning van revisoren voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP'S), de instellingen voor collectieve belegging (ICB'S) en de beheervennootschappen van ICB'S

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houdt een publieke consultatie over een nieuw reglement voor de erkenning van revisoren. Het reglement bepaalt hoe een revisor erkend kan worden bij een vennootschap die onder het prudentieel toezicht van de FSMA valt.

Het reglement past de regels inzake de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen aan om niet alleen rekening te kunnen houden met de hervorming van het financiële toezicht, maar ook met de nieuwe vereisten inzake toezicht op de kwaliteit van de tussenkomsten van erkende revisoren.

Als gevolg van de zogenaamde 'Twin Peaks'-hervorming staat de FSMA in voor de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's), de instellingen voor collectieve belegging (ICB's) en de beheervennootschappen van ICB's.

De grote principes van het ontwerpreglement zijn de volgende:

  • één enkele FSMA-erkenning die geldig is voor alle sectoren die onder het prudentieel toezicht van de FSMA vallen;
  • de kandidaat-revisoren moeten over nuttige ervaring beschikken in de financiële sector en op het vlak van de audit;
  • de voor onbepaalde duur geldige erkenning zal door de FSMA kunnen worden ingetrokken om rekening te kunnen houden met de nieuwe vereisten inzake de kwaliteit van de revisorale controle;
  • vanuit hetzelfde streven naar kwaliteitscontrole moet een revisor permanente vorming volgen over iedere sector waarin hij een mandaat wenst uit te oefenen, en moet hij een vorming volgen over de uitoefening van de functie van revisor in een sector onder prudentieel toezicht van de FSMA;
  • de FSMA zal erop toezien regelmatig seminaries te organiseren om de erkende revisoren, tijdens de hele duur van hun mandaat, uit te leggen wat haar verwachtingen zijn inzake de kwaliteit van de controle, en wat de nieuwe uitdagingen zijn bij de uitoefening van de functie van een door haar erkend revisor.

De FSMA houdt een publieke consultatie over het ontwerp van reglement. De consultatie loopt tot 31 januari 2013.

'Het nieuwe reglement moet helpen garanderen dat de revisoren en de revisorenvennootschappen (bij vennootschappen die onder het prudentieel toezicht van de FSMA vallen), over nuttige ervaring beschikken en permanente vorming volgen voor hun specifieke activiteitsdomein. De erkenning zou ingetrokken kunnen worden als de revisor of de revisorenvennootschap bepaalde criteria, met name inzake kwaliteit, niet respecteert' zegt Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.