search_api_autocomplete
Home

De FSMA verduidelijkt hoe duurzaamheidsvoorkeuren van klanten bij transacties in financiële instrumenten te integreren

Persbericht
MiFID: het euroteken tussen handen gehouden als teken van bescherming

De FSMA publiceert vandaag een document waarmee ze de richtsnoeren implementeert die ESMA op 3 april 2023 heeft uitgevaardigd over bepaalde aspecten van de MiFID II-geschiktheidseisen (ESMA35-43-3172). Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 3 oktober 2023 en vervangen dan de vorige ESMA-richtsnoeren ter zake uit 2018.

De richtsnoeren zijn met name bijgewerkt om te verduidelijken op welke wijze het aangewezen is de nieuwe wettelijk eisen toe te passen die tot doel hebben de duurzaamheidsvoorkeuren van een klant op te nemen in de geschiktheidsbeoordeling die wordt verricht conform MiFID II.
Hieronder worden de voornaamste thema’s overlopen die in de richtsnoeren aan bod komen:

  • de informatieverstrekking aan klanten en het bieden van de nodige ondersteuning aan klanten opdat ze het nieuwe concept ‘duurzaamheidsvoorkeuren’ begrijpen, alsook het onderscheid tussen producten met en zonder duurzaamheidskenmerken;
  • het inwinnen van informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren van een klant;
  • de aanbevolen wijze om de duurzaamheidsvoorkeuren van een klant te toetsen als onderdeel van zijn beleggingsdoelstellingen;
  • de organisatorische eisen, vooral op het vlak van opleidingen voor personeelsleden van gereglementeerde ondernemingen en van gegevensbewaring.

De geschiktheidsbeoordeling is een onmisbare schakel in de bescherming van beleggers wanneer vermogensbeheer of beleggingsadvies (al dan niet op onafhankelijke basis) wordt verleend. De FSMA hecht bijzonder veel belang aan de naleving van de regels die MiFID II ter zake oplegt, waarmee ook de strijd wordt aangegaan tegen greenwashing. Via haar controleacties zal de FSMA er dan ook op toezien dat die regels worden nageleefd en dat de betrokken ondernemingen deze richtsnoeren daadwerkelijk opvolgen.

Greenwashing heeft aanzienlijke gevolgen voor consumenten - omdat het hen ertoe kan leiden producten te kopen die niet in overeenstemming zijn met hun duurzaamheidsvoorkeuren – alsook voor dienstverleners die aanzienlijke reputatieschade kunnen oplopen wanneer het grote publiek geïnformeerd wordt over een geval van greenwashing.

Lees meer in FSMA_2023_14