search_api_autocomplete
Home

Ernstige aanwijzingen van praktijken die op handel met voorkennis kunnen wijzen bij de verkoop van Fortis-aandelen op 3 oktober 2008

Persbericht

ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN PRAKTIJKEN DIE OP HANDEL MET VOORKENNIS KUNNEN WIJZEN BIJ DE VERKOOP VAN FORTIS-AANDELEN OP 3 OKTOBER 2008 : BETALING VAN EEN BEDRAG VAN 8.796.886 EUR

De FSMA deelt mee dat, in het kader van de verkoop van Fortis-aandelen en afgeleide effecten op 3 oktober 2008, een bedrag van 8.796.886 EUR zal worden betaald door de betrokken natuurlijke en rechtspersonen als administratieve schikking.

De sommen die bovendien, voor dezelfde feiten, als schikking in strafzaken dienen te worden betaald, zullen naar verhouding worden afgetrokken van de als administratieve schikking verschuldigde bedragen.

De administratieve schikking geeft aanleiding tot een publicatie op de website van de FSMA (enkel beschikbaar in het Frans). Die publicatie strekt ertoe de transparantie en de objectiviteit van de procedure en van het optreden van de FSMA te garanderen.

In het belang van een coherente aanpak door de FSMA en het Parket wordt de administratieve schikking op niet-nominatieve wijze gepubliceerd.