search_api_autocomplete
Home

Europese verordening over shortselling treedt in werking

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert op haar website een eerste overzicht van shortposities in Belgische ondernemingen. Dat is een gevolg van de inwerkingtreding van de  Europese shortselling verordening[1].

De Europese shortselling-verordening is sinds 1 november 2012  rechtstreeks van kracht in alle lidstaten van de EU. Beleggers die omvangrijke shortposities hebben op ondernemingen of overheden, en dus menen dat de betrokken aandelen of publieke schuldinstrumenten in waarde zullen zakken, moeten dit voortaan melden aan de bevoegde financiële toezichthouder.

Naast de melding aan de toezichthouder, voorziet de verordening ook in de openbaarmaking van shortposities in ondernemingen, wanneer deze posities gelijk zijn aan of meer bedragen dan 0,5% van het geplaatste aandelenkapitaal. Deze openbaarmakingsdrempel wordt aangevuld met bijkomende drempels met een interval van telkens 0,1%.

Het overzicht van de openbaargemaakte shortposities kan geraadpleegd worden op  de FSMA-website. Actualisaties van deze  shortposities zullen dagelijks verwerkt worden op die website.

 

[1] Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps, Pb. L. 86 van 24 maart 2012, p. 1. Zie ook http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm.