search_api_autocomplete

Fountain

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Fountain, ISIN BE0003752668, wordt hernomen op Euronext Brussel op 03/09/2014 om 16:30 (tweede fixing).