search_api_autocomplete
Home

FSMA bevoegd voor markttoezicht op overheidspapier

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is sinds 1 april 2012 ook bevoegd voor het toezicht op de handel in Belgisch overheidspapier. Dat toezicht was tot nog toe in handen van het Rentenfonds.

In het kader van de hervorming van het financieel toezicht in België werd, naast de invoering van het zogenaamde "Twin Peaks"-model, eveneens beslist om het toezicht op de handel in Belgisch overheidspapier toe te vertrouwen aan de FSMA. Voordien oefende het Rentenfonds dit markttoezicht uit voor rekening van de CBFA/FSMA.

De FSMA zal niet alleen het markttoezicht uitoefenen. Ze zal  ook statistieken over de marktvolumes opstellen, waarna het Rentenfonds deze zal publiceren, en ze zal de gegevens over de transacties in overheidspapier van de primary dealers controleren met het oog op een maandelijkse rapportering aan het Agentschap voor de Schuld.

De nieuwe bevoegdheidsverdeling geldt sinds 1 april 2012 krachtens het koninklijk besluit van 19 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, en van andere koninklijke besluiten met verwijzigingen naar het Rentenfonds.