Nieuws & Waarschuwingen

FSMA breidt onderzoek naar communicatie Nyrstar NV uit

Persbericht
News article
29/05/2020

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft haar onderzoek naar de communicatie van Nyrstar NV uitgebreid met twee bijkomende luiken.

De communicatieverstrekking door Nyrstar NV is al langer een belangrijk aandachtspunt voor de FSMA. Ze trad dan ook al herhaaldelijk op in dit verband. Zo werd de notering van Nyrstar NV in april 2019 bijvoorbeeld geschorst tot de vennootschap de nodige informatie ter beschikking stelde van de markt over de omvang van de herstructurering. De FSMA publiceerde vorig jaar ook een waarschuwing omdat de aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikten om de jaarrekeningen goed te keuren.

Op basis van haar vaststellingen in dit dossier, besliste het directiecomité van de FSMA in september 2019 om de auditeur met een administratiefrechtelijk onderzoek te gelasten naar de informatieverstrekking door Nyrstar NV. Dit onderzoek spitste zich in eerste instantie toe op de informatieverstrekking over de commerciële relatie met Trafigura.

In het belang van een correcte informatie van de markt, deelt de FSMA mee dat dit onderzoek wordt uitgebreid met twee bijkomende luiken. Het gaat om de informatieverstrekking over de verwachte winstbijdrage en de totale kostprijs van de Australische smelterij Port Pirie en over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de vennootschap eind 2018. Deze uitbreiding laat de auditeur van de FSMA toe ook met betrekking tot deze aspecten de nodige onderzoeksdaden te stellen om mogelijke inbreuken op de financiële wetgeving vast te stellen.