Nieuws & Waarschuwingen

FSMA breidt onderzoek naar FNG uit en maakt het dossier over aan het gerecht

Persbericht
News article
08/07/2020

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft haar onderzoek naar de communicatie van FNG uitgebreid en maakt het dossier ook over aan de gerechtelijke autoriteiten.

Vorig jaar startte de FSMA een onderzoek met betrekking tot aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management van FNG. Op basis van dat onderzoek besliste het directiecomité een dossier over te maken aan de auditeur wegens een mogelijke inbreuk inzake marktmanipulatie.

Volgens artikel 12.1 van de Europese verordening over marktmisbruik, wordt onder marktmanipulatie onder meer verstaan de verspreiding van informatie waardoor de koers van een financieel instrument op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht.

Uit verder onderzoek, onder meer van de financiële informatie verstrekt door FNG, is recent gebleken dat het dossier een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken bevat die eveneens bezwarend kunnen zijn voor het voormalige management van FNG. Daarom heeft het directiecomité van de FSMA de auditeur gelast het onderzoek naar feiten uit het verleden uit te breiden met deze nieuwe elementen. Het directiecomité heeft eveneens beslist het dossier over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten.