search_api_autocomplete
Home

FSMA geeft guidance over de communicatie door biotechbedrijven

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag een standpunt over de communicatie door beursgenoteerde biotechbedrijven. De beschouwingen en goede praktijken in het standpunt vormen een nuttige en unieke guidance voor de openbaarmaking van voorwetenschap door biotechbedrijven.

België heeft een ecosysteem voor biotech dat tot de wereldtop behoort. Een belangrijk aantal biotechbedrijven heeft bovendien een beursnotering op Euronext (Brussels). Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie is er ook bijkomende media-aandacht voor klinische ontwikkelingen. Deze media-aandacht kan de interesse, ook van kleine beleggers, in deze sector nog verder doen toenemen.

Beleggen in biotech houdt specifieke risico’s in aangezien niet alle klinische ontwikkelingen succesvol zijn. Daarom spreekt het enerzijds voor zich dat beleggers zich, alvorens te investeren, voldoende moeten informeren. Anderzijds moeten alle actoren hun verantwoordelijkheid nemen om de beleggers volledige, eerlijke, accurate, tijdige en verstaanbare informatie ter beschikking te stellen en zo het vertrouwen in de markt te vrijwaren.

Een dergelijke communicatie door de bedrijven is hierbij van cruciaal belang. Maar bepalen wanneer en wat te communiceren vormt een bijzondere uitdaging voor biotechbedrijven wegens de aard van hun activiteiten. Zo zijn klinische ontwikkelingen stapsgewijze processen waarbij op verschillende momenten voorwetenschap kan ontstaan. Voor het opstellen van een toegankelijke en begrijpbare communicatie moeten de bedrijven er ook rekening mee houden dat beleggers uiteenlopende wetenschappelijke kennis en ervaring hebben.

Met haar standpunt geeft de FSMA concrete guidance aan de biotechbedrijven over de openbaarmaking van voorwetenschap. Ze richt zich vooral op nieuw genoteerde bedrijven die mogelijk weinig ervaring hebben met de openbaarmaking van voorwetenschap. De FSMA legde het standpunt ook voor aan een groep deskundigen.

Het standpunt moet de biotechbedrijven bijstaan in hun analyse van welke informatie op welke moment openbaar gemaakt moet worden. Het standpunt geeft een aantal beschouwingen en identificeert goede praktijken inzake de beoordeling of informatie voorwetenschap uitmaakt. Het gaat ook in op de timing voor de openbaarmaking van voorwetenschap en op de inhoud van de communicatie.

Het standpunt is beschikbaar op de website van de FSMA en werd ook overgemaakt aan de biotechbedrijven die noteren op Euronext Brussels.

Voor meer informatie, zie ook deze presentatie.