Nieuws & Waarschuwingen

FSMA houdt consultatie over financial planning

Persbericht
News article
20/06/2012

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houdt een publieke consultatie over de invoering van een statuut voor financial planners en de gedragsregels die van toepassing zijn voor financial planning. Het nieuwe statuut legt de voorwaarden vast om als onafhankelijk financial planner te mogen optreden.

'De invoering van een statuut voor onafhankelijke financial planners komt tegemoet aan de parlementaire aanbevelingen als gevolg van de financiële crisis en het regeerakkoord en past in de hervorming van de toezichtstructuren op de financiële sector. Het nieuwe statuut moet bijdragen tot een betere bescherming van de spaarders en beleggers,' zei Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA.

De FSMA heeft technische ontwerpteksten opgesteld over het statuut van onafhankelijk financial planner. Een financial planner geeft gepersonaliseerde adviezen over beleggingen of strategieën voor beleggingen in financiële producten (gaande van spaarrekeningen tot de meest gesofisticeerde belegginginstrumenten). Die adviezen hebben als doel het vermogen te plannen om zich voor te bereiden op zijn pensioen, zijn successie of om een spaarreserve aan te leggen of vastgoed te verwerven.

De ontwerpteksten leggen de voorwaarden vast waaraan voldaan moet worden om het statuut van onafhankelijk financial planner/onafhankelijk vermogensadviseur te kunnen verkrijgen. Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op:

  • Onafhankelijkheid. Het statuut is niet cumuleerbaar met een ander financieel beroep of met enig ander beroep dat belangenconflicten zou kunnen doen ontstaan. Een onafhankelijk financial planner mag geen commissies ontvangen en alleen door zijn cliënten vergoed worden.
  • Organisatie van de onderneming. Om een vergunning te krijgen, moet voldaan zijn aan voorwaarden inzake onder meer betrouwbaarheid, bekwaamheid en passende ervaring van de leiders, minimumkapitaal, passende organisatie en het onderschrijven van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bovendien zijn de onafhankelijke financial planners onderworpen aan gedragsregels geïnspireerd op de MiFID-regels. Gereglementeerde ondernemingen (kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, ...) moeten de MiFID-regels eveneens respecteren bij het verlenen van vermogensadvies.

De FSMA organiseert via haar website een consultatie over de ontwerpteksten waar alle geïnteresseerde partijen aan kunnen deelnemen. De consultatie loopt tot 5 juli 2012.