search_api_autocomplete
Home

FSMA lanceert moratorium op nodeloos ingewikkelde gestructureerde producten

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) lanceert een moratorium op nodeloos ingewikkeld gestructureerde producten. Distributeurs die het vrijwillige moratorium onderschrijven, verbinden zich ertoe geen nieuwe nodeloos ingewikkelde producten op de Belgische markt te commercialiseren die bestemd zijn voor particuliere beleggers.

 

'Het initiatief van de FSMA is een eerste stap naar een eenvoudiger en transparanter productaanbod. Het moratorium moet ervoor zorgen dat de open consultatie die we zullen starten over nieuwe regels voor de commercialisering van sommige gestructureerde producten aan retailbeleggers in een serene sfeer kan verlopen. De open consultatie zal leiden tot een nieuw reglement over gestructureerde producten,' zegt de Voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais.

'De demarche past in het streven naar een betere traceerbaarheid van financiële producten, een van de lessen die uit de financiële crisis werd getrokken. Het moratorium sluit ook aan bij initiatieven in verband met complexe producten die verschillende buitenlandse toezichthouders al genomen hebben,' aldus Jean-Paul Servais.

Om te bepalen of een gestructureerd product als 'nodeloos ingewikkeld' beschouwd wordt, heeft de FSMA vier criteria uitgewerkt. Een product wordt niet als nodeloos ingewikkeld beschouwd als:

                1. de onderliggende waarde voldoende toegankelijk is en

                2. de beleggingsstrategie niet te ingewikkeld is en

                3. het rendement niet bepaald wordt door meer dan 3 mechanismen en

                4. er volledige transparantie is over alle kosten, kredietrisico en marktwaarde.

Financiële spelers die het moratorium onderschrijven, engageren zich ertoe dat hun nieuwe gestructureerde producten die ze commercialiseren aan retailbeleggers aan alle criteria beantwoorden. Het moratorium heeft betrekking op alle gestructureerde producten, onder welke vorm die ook aan het publiek aangeboden worden (beleggingsfonds, verzekeringsproduct, note, ...).

Het moratorium is toekomstgericht en heeft alleen betrekking op producten die na de inwerkingtreding van het moratorium op de markt komen. Het spreekt zich niet uit over gestructureerde producten die al op de markt zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding, noch over het risicovolle karakter van gestructureerde producten. De demarche heeft als doel bij te dragen tot meer duidelijkheid en transparantie.

Distributeurs die het moratorium zullen volgen, komen op een lijst die te raadplegen is op de website van de FSMA (www.fsma.be). De FSMA gaat toezien op de naleving van het moratorium. Spelers die het moratorium niet naleven, kunnen van de lijst geschrapt worden.

Het moratorium wordt van kracht op 1 augustus 2011 en zal duren tot de FSMA een nieuw reglement uitvaardigt over de commercialisering van gestructureerde producten aan retailbeleggers. Dat nieuwe reglement zal opgesteld worden na een openbare consultatie waarbij alle geïnteresseerde partijen hun visie kunnen geven over het onderwerp. Die consultatie start deze zomer.

Meer informatie over het initiatief vindt u op de website van de FSMA: www.fsma.be.