search_api_autocomplete
Home

FSMA lid van internationale organisatie voor verzekeringstoezicht IAIS

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is lid geworden van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

De IAIS is de internationale organisatie van verzekeringstoezichthouders en heeft deze week haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Amsterdam. Deze organisatie, die gevestigd is in de gebouwen van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in Bazel, werd in 1994 opgericht en telt toezichthouders uit ruim 200 jurisdicties. IAIS heeft tot doel om effectief en wereldwijd consistent toezicht op de verzekeringsindustrie te bevorderen met het oog op de ontwikkeling van een transparante, veilige en stabiele verzekeringssector ten voordele en ter bescherming van de verzekeringsnemers, en om bij te dragen tot de wereldwijde financiële stabiliteit. Dit doet zij door normen en goede praktijken voor het toezicht op de verzekeringssector uit te werken en toe te zien op de toepassing van deze normen.

Ik ben verheugd dat de FSMA lid is geworden van de IAIS. Gelet op de opdrachten van de FSMA ten aanzien van de verzekeringssector, onder meer op het vlak van het gedragstoezicht en wat de verzekeringsbemiddelaars betreft, was het aangewezen voor de FSMA om lid te worden van de internationale organisatie die normen opstelt voor deze sector’, zei FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais naar aanleiding van toetreding van de FSMA tot de IAIS.