search_api_autocomplete
Home

FSMA ontvangt Child & Youth Finance International naar aanleiding van haar Europees congres

Persbericht

Vanmorgen is, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde, het regionaal congres van Child & Youth Finance International (CYFI) van start gegaan in het FSMA-gebouw. Tijdens de openingszitting van het congres hebben de sprekers gewezen op het belang van de financiële vorming.

Op 6 en 7 november vindt in het gebouw van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een door CYFI georganiseerd congres plaats over de ontwikkeling van de financiële vorming van jonge consumenten. Prinses Mathilde heeft tijdens de openingszitting van het congres onderstreept hoe cruciaal de financiële vorming van de jeugd is. De heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, heeft de aanwezigen toegesproken in een videoboodschap, waarin hij aangaf dat de congresthema's erg belangrijk zijn voor de Europese Raad.

"De FSMA verheugt zich erover als gastheer te mogen optreden voor dit regionaal congres van Child & Youth Finance International. Een bijdrage leveren aan de financiële vorming van de consumenten is immers één van de opdrachten waarmee de Belgische wetgever de FSMA heeft belast. Daarom werkt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten momenteel ook aan een website rond financiële vorming en andere initiatieven die er met name toe strekken de kennis van de spaarders en de beleggers te verbeteren" verklaarde Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.

"Om lessen te trekken uit de financiële crisis, moeten we ervoor zorgen dat financiële producten begrijpelijk zijn voor de consument.  Op dat vlak is al heel wat werk verzet.  Deze hervormingen moeten gepaard gaan met een versterking van de financiële kennis van de consument, van jongs af aan.  Jongeren vertrouwd maken met financiën geeft hen een goede voorbereiding op hun toekomst." verklaarde Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën.

Een van de hoofddoelstellingen van de FSMA bestaat er inderdaad in de nodige instrumenten ter beschikking te stellen van de financiële consumenten, zodat zij op doordachte en verantwoordelijke wijze kunnen sparen en beleggen, en zo het risico kunnen beperken producten te kopen die niet bij hun profiel passen. De FSMA is voornemens haar activiteiten op het vlak van de financiële vorming verder uit te bouwen, onder meer in samenwerking met Belgische en buitenlandse partners zoals CYFI.

Doelstelling van dit congres is de verschillende partners de gelegenheid te bieden hun ervaringen uit te wisselen op het vlak van de financiële vorming in Europa. In het licht daarvan vergaderen verschillende werkgroepen. Zij buigen zich onder andere over de financiële vorming in de scholen, de ontwikkeling van bankproducten die aansluiten bij de behoeften van de jonge consumenten, en de invoering van een certificatiesysteem voor dergelijke producten.

Foto's van de openingszitting