search_api_autocomplete
Home

FSMA past regels voor "Short Selling" aan

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) past de regels aan voor het zogenaamde 'short selling' van financiële aandelen. Ze doet dit na overleg met de andere leden van ESMA, de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten[1].

De maatregel beoogt onder andere de mogelijkheid te beperken om via het verspreiden van ongegronde informatie geld te verdienen. Hij zorgt ook voor een uniforme aanpak, gezien de nauwe verwevenheid van sommige Europese financiële markten.

'De FSMA heeft deze beslissing genomen, rekening houdend met de grote volatiliteit die momenteel vastgesteld kan worden op de financiële markten en om te zorgen voor de nodige coherentie met het optreden van andere toezichthouders van de Euronext-zone. De FSMA heeft beslist op te treden, ook al hebben de huidige geruchten geen betrekking op individuele financiële aandelen die noteren op Euronext Brussels,' stelt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

De beslissing heeft betrekking op volgende elementen:

  1. Het koninklijk besluit van 23 september 2008 heeft maatregelen ingevoerd over ongedekte (aandelen- of derivaten)transacties met betrekking tot financiële instellingen die worden verhandeld op Euronext Brussel.

    Deze maatregelen houden een verbod in op ongedekte transacties ("naked shorting") en  een verplichting tot het publiceren, onder andere op de website van de FSMA, van iedere netto-economische baissepositie ("net economic short position") betreffende meer dan 0.25% van het aandelenkapitaal van een financiële instelling waarop de maatregelen slaan (Ageas, Dexia, KBC Groep en KBC Ancora).

  2. Vanaf 12 augustus 2011 wordt de notie "ongedekte transacties" uitgebreid door de dekking met geleende aandelen niet langer als een volledige dekking te  beschouwen[2]. Daardoor is niet langer enkel "naked shorting" verboden maar ook "covered shorting".

    Bijgevolg is het vanaf die dag verboden om, op om het even welke manier, een netto-economische baissepositie in te nemen of uit te breiden op de aandelen van een financiële instelling geviseerd door het koninklijk besluit van 23 september 2008.

     

  3. Bestaande netto-economische baisseposities vallen niet onder het toepassingsgebied van dit verbod, maar mogen niet worden uitgebreid. De bestaande rapporteringsverplichtingen blijven van kracht, ook voor deze posities.

De FSMA wijst er bovendien op dat het verspreiden van ongegronde informatie, net als het feit daar winst uit te halen, een strafbare inbreuk kan vormen.

 

[1]     Cf. verklaring gepubliceerd door ESMA.

[2]     De "Vragen en antwoorden over ongedekt verkopen van effecten" worden in die zin aangepast en kunnen geraadpleegd worden op de website van de FSMA (www.fsma.be).