search_api_autocomplete
Home

FSMA publiceert nieuwe FAQ's over short selling

Persbericht

De FSMA publiceert vandaag een nieuwe versie van de FAQ's over het verbod op short selling van financiële aandelen.

De nieuwe versie van de FAQ's  behandelt vragen van marktdeelnemers over de toepassing van het verbod, meer bepaald over het feit dat het verbod gebaseerd is op de netto economische positie.

Het huidige verbod op short selling werd ingevoerd op 12 augustus 2011. De bijgewerkte lijst met FAQ's staat op de website van de FSMA.

De FSMA treedt op in samenspraak met de andere Europese regelgevers die short selling aan banden hebben gelegd[1], en onder de coördinatie van de ESMA[2]. De FSMA blijft de ontwikkelingen op de markten van zeer nabij volgen.

In overleg met de voormelde regelgevers zal de FSMA de opportuniteit beoordelen om het tijdelijke verbod op 'covered short selling' op te heffen. Het is de bedoeling om het verbod op te heffen zodra de marktomstandigheden dit toelaten en daarbij, voor zover mogelijk, op een gecoördineerde wijze te werk te gaan.

 


 

[1] AMF (Frankrijk), HCMC (Griekenland), CNMV (Spanje) en CONSOB (Italië).

[2] European Securities and Markets Authority.