search_api_autocomplete
Home

FSMA-reglement verbiedt bepaalde multimediaverzekeringsovereenkomsten

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) verbiedt verzekeringsovereenkomsten met variabele premies bij de verkoop van multimediatoestellen. Een reglement van de FSMA hierover trad op 13 november 2022 in werking.

Verkopers van multimediatoestellen bieden hun klanten bij aankoop van een gsm, ipad of computer vaak verzekeringsovereenkomsten aan die kunnen worden gebruikt om schade, slechte werking, verlies of diefstal van een toestel te vergoeden. De betaling van zulke overeenkomsten gebeurt meestal in maandelijkse termijnen. Sommige verzekeringsovereenkomsten voorzien een gratis dekking in de eerste maand of laten de maandelijkse premies geleidelijk stijgen voor de duur van het contract. Om klanten te overhalen om een verzekeringsovereenkomst te sluiten, zetten verkopers vooral de gratis dekking in de eerste maand en de mogelijkheid om het contract in die periode op te zeggen in de verf.

Deze verkooptechniek staat haaks op de verplichting voor verkopers om na te gaan of de aangeboden verzekeringsovereenkomsten aansluiten bij de verlangens en behoeften van hun klanten en om enkel verzekeringsovereenkomsten voor te stellen die daarmee in overeenstemming zijn. Bovendien is het voor klanten bij het sluiten van een overeenkomst niet duidelijk hoeveel ze uiteindelijk moeten betalen voor hun verzekering. De geleidelijke stijging van de maandelijkse betalingen heeft tot gevolg dat klanten hierop geen duidelijk zicht krijgen.

De FSMA heeft verschillende tekortkomingen vastgesteld bij de commercialisering van dit soort verzekeringsovereenkomsten. Zo ontving de FSMA een groot aantal klachten over de commercialisering van verzekeringsovereenkomsten met variabele premies. Tijdens inspecties die de FSMA vervolgens deed, kwamen ernstige problemen aan het licht.

Daarom besloot de FSMA om de commercialisering van dergelijke contracten bij consumenten per reglement te verbieden. Het reglement is opgenomen in een koninklijk besluit, dat inmiddels is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het reglement trad in werking op 13 november 2022.

Meer details over deze maatregel vindt u in het reglement zelf en in zijn toelichting.