search_api_autocomplete
Home

FSMA start consultatie over de registratie van complianceofficers

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) start vandaag een consultatie over een ontwerpreglement over de registratie van complianceofficers. De consultatie loopt tot 30 september 2011 en de resultaten ervan zullen in overweging genomen worden bij het opstellen van het definitieve reglement.

Als toezichthouder op de naleving van de gedragsregels beschouwt de FSMA de compliancefunctie binnen de financiële instellingen als een belangrijke waarborg voor de goede werking van de financiële sector en in het bijzonder voor de bescherming van de financiële consumenten.

De financiële consument verwacht terecht een loyale, billijke en professionele dienstverlening van zijn financiële instelling. Deze compliancefunctie draagt ertoe bij dat de financiële instellingen hun cliënten op een correcte wijze behandelen.

De wetgever heeft ervoor willen zorgen dat het hoofd van deze compliancefunctie, de zogenaamde complianceofficers, de kwaliteit en het professionalisme hebben die nodig zijn voor deze sleutelfunctie. Daarom worden deze complianceofficers aan een registratieverplichting onderworpen.

Het ontwerpreglement voorziet  in een aantal erkenningsvereisten inzake betrouwbaarheid,  kennis en ervaring. Om deze kennis aan te tonen zullen de door de FSMA erkende complianceofficers voorafgaandelijk een examen moeten afleggen bij een door de FSMA erkend opleidingscentrum.

'Met dit reglement wensen wij een nieuwe stap te zetten in een verdere uitbouw van de toezichtstructuur die gericht is op een betere bescherming van de financiële consument' zegt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. 'De erkende complianceofficers zullen voor ons een belangrijk aanspreekpunt zijn bij ons toezicht op de naleving van de gedragsregels waaraan de financiële instellingen onderworpen zijn', aldus nog Jean-Paul Servais.

Alle geïnteresseerde partijen kunnen via de website van de FSMA deelnemen aan de consultatie. Die loopt tot 30 september 2011. Rekening houdend met de antwoorden zal vanaf dan een definitief ontwerpreglement opgesteld worden.