search_api_autocomplete
Home

FSMA start consultatie over gestructureerde producten

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) start vandaag een consultatie over nieuwe regels voor de commercialisering van gestructureerde producten bij retailbeleggers. Met 18 vragen peilt de FSMA naar de mening van alle belanghebbenden. De consultatie loopt tot 15 oktober en de resultaten ervan zullen in overweging genomen worden bij het opstellen van  een bindend reglement in verband met gestructureerde producten.

'Na de succesvolle lancering van het moratorium op de commercialisering van bijzonder complexe gestructureerde producten, is deze consultatie de tweede stap in het proces naar een bindend reglement,' zegt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. 'Met ons initiatief willen we komen tot een transparanter en eenvoudiger productaanbod aan retailbeleggers,' aldus nog Jean-Paul Servais.

De FSMA kondigde op 20 juni een moratorium aan op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten bij retailbeleggers. Distributeurs van financiële producten kunnen vrijwillig dat moratorium onderschrijven. Daarmee gaan ze het engagement aan geen gestructureerde producten meer te commercialiseren die volgens de FSMA-criteria als 'bijzonder complex' beschouwd worden.

Het moratorium trad in werking op 1 augustus. De overgrote meerderheid van de Belgische distributeurs van gestructureerde producten heeft zich bij het moratorium aangesloten. De volledige lijst van deelnemers kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA. Vanaf 1 september kunnen ook financiële tussenpersonen, zoals makelaars en agenten, het moratorium onderschrijven.

Vandaag lanceert de FSMA de volgende stap in het proces. Via een openbare consultatie bevraagt de FSMA alle geïnteresseerde partijen naar hun visie over de toekomstige regels voor de commercialisering van gestructureerde producten bij retailbeleggers. In een consultatienota vraagt de FSMA hoe het toekomstige reglement over gestructureerde producten eruit moet zien. In 2010 waren er in België voor 85 miljard euro aan gestructureerde producten in omloop.

De FSMA vraagt onder meer reacties op de criteria die ze hanteert om een gestructureerd product al dan niet als 'bijzonder complex' te beschouwen. Er wordt ook gevraagd of het reglement zich -in het verlengde van het moratorium- alleen moet toeleggen op de complexiteit van gestructureerde producten, dan wel of ook het risico van dergelijke producten een uitgangspunt kan zijn.

Via de vragenlijst vraagt de FSMA ook of het reglement betrekking moet hebben op andere producten die niet-gestructureerd zijn maar wel ingewikkeld en/of risicovol.

Alle geïnteresseerde partijen kunnen via de website van de FSMA deelnemen aan de consultatie. Deze consultatie loopt tot 15 oktober 2011. Rekening houdend met de antwoorden zal vanaf dan een ontwerpreglement opgesteld worden. Het streefdoel is dat ontwerp  na de consultatie op korte termijn klaar te hebben.