search_api_autocomplete
Home

FSMA voert erkenningsplicht in voor compliance officers

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voert een erkenningsplicht in voor compliance officers. Daardoor moeten compliance officers die binnen een financiële instelling de naleving van de gedragsregels moeten garanderen, voortaan voldoen aan een aantal voorwaarden inzake kennis, ervaring en opleiding.

'De FSMA is belast met het toezicht op de naleving van de gedragsregels, die ervoor moeten zorgen dat de financiële instellingen zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten. De erkende compliance officers zijn voor de FSMA een belangrijk aanspreekpunt binnen de financiële instellingen in de uitoefening van dat toezicht, vandaar het belang van het invoeren van erkenningscriteria,' zegt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

Compliance officers moeten binnen de financiële instellingen nagaan of de integriteitsregels en de gedragsregels in het bijzonder effectief en op een gepaste wijze worden toegepast.  Compliance officers vormen dan ook een belangrijke waarborg voor een correcte behandeling van de consumenten en zijn een essentiële schakel in het toezicht dat de FSMA uitoefent op de naleving van de gedragsregels.

Om ervoor te zorgen dat deze compliance officers over de nodige kennis, ervaring en opleiding beschikken inzake de geldende gedragsregels, heeft de FSMA een reglement uitgevaardigd dat een erkenningsplicht invoert. Wie door de FSMA als compliance officer erkend wil worden, moet voortaan aan een aantal criteria beantwoorden, met name:

–      over een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring beschikken;

–      slagen in een examen dat de kennis van de gedragsregels test;

–      beschikken over de nodige professionele betrouwbaarheid;

–      een rechtsbijstandsverzekering afgesloten hebben.

Daarnaast voorziet het FSMA-reglement ook dat de erkende compliance officers zich regelmatig moeten bijscholen. De verplichte erkenning geldt alleen voor de personen die aan het hoofd staan van de compliancefunctie binnen een financiële instelling en rechtstreeks aan de effectieve leiding van die instelling rapporteren. Compliance officers die de functie al bekleedden voor 1 april 2011, moeten geen examen meer afleggen, maar wel aan de andere erkenningsvereisten voldoen.

Het  reglement van de FSMA over de erkenning van compliance officers is bekrachtigd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, gepubliceerd op 26 maart 2012. De FSMA gaat alle financiële instellingen contacteren met de vraag erkenningsdossiers voor hun compliance officers in te dienen.