search_api_autocomplete
Home

FSMA-voorzitter aangesteld tot covoorzitter van de Monitoring Group, het orgaan dat het openbaar belang behartigt bij de vaststelling van internationale auditstandaarden

Persbericht

IOSCO heeft de voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de heer Jean-Paul Servais, aangesteld tot covoorzitter van de Monitoring Group.

Als ondervoorzitter van de Board van IOSCO (de internationale organisatie van beurstoezichthouders) zit de FSMA-voorzitter, Jean-Paul Servais, ook de Monitoring Board van de IFRS Foundation voor.

De heer Servais werd aangesteld tot covoorzitter van de Monitoring Group naast de heer Sagar Teotia, Chief Accountant van het US Securities and Exchange Commission.

De Monitoring Group brengt verschillende internationale instellingen en financiële toezichthouders samen die het algemeen belang behartigen in domeinen rond de vaststelling van internationale auditstandaarden en de auditkwaliteit. Andere leden zijn de Wereldbank, de Europese Commissie, het Bazelcomité en Financial Stability Board (FSB).

Jean-Paul Servais: “Het is een voorrecht om, naast Sagar, de taak van covoorzitter van de Monitoring Group te mogen opnemen op het moment waarop belangrijke hervormingen worden doorgevoerd rond de vaststelling van internationale auditstandaarden. Ik kijk ernaar uit om nauw met mijn collega’s van de Monitoring Group samen te werken aan de verwezenlijking van ons gezamenlijk doel: zorgen voor een onafhankelijk en efficiënt proces voor de vaststelling van auditstandaarden, dat het algemeen belang dient. Deze aanstelling weerspiegelt ook het vertrouwen in de FSMA, die het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren huisvest."

Voor meer detailinformatie over de opdrachten van de Monitoring Group verwijzen wij naar het door haar gepubliceerde persbericht.